Tájékoztatás a számla, egyszerűsített számla, számla-leporelló és nyugta nyomtatványokat előállító adózók részére a NAV által kijelölendő sorszámtartományokról, valamint a kijelölt sorszámtartományban értékesített nyomtatványokhoz kapcsolódó adatszolgálta Nyomtatás E-mail
2017. május 04. csütörtök, 00:00

A sorszámtartomány Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) általi kijelölésének a célja biztosítani, hogy a számla útja nyomon követhető legyen annak egyedi sorszáma alapján a gyártón át a forgalmazón keresztül a végfelhasználóig.

A nyomdai úton történő nyomtatványok előállításához kapcsolódó igényt a „SORSZIG” igénylő lap elektronikus formában történő benyújtásával lehet érvényesíteni. Az igénylő lap megtalálható a www.nav.gov.hu/ Nyomtatványkitöltő programok/ Nyomtatványkitöltő programok/ Kérelmek között. A nyomtatványt az igénylő első körben a saját számítógépére letölti, majd a kitöltési útmutató előírásai szerinti kitöltést követően az ügyfélkapu használatával eljuttatja az adóhatósághoz.


A kérelem beérkezését és a sorszámtartomány kijelölését követően a NAV Központi Hivatal Ellenőrzési Főosztály elektronikus úton tájékoztató levelet küld a kérelmező tárhelyére.

A sorszámtartományok a kijelölést követő napon a nyomtatvány fajtájának és az előállítójának a megjelölésével a NAV honlapján tekinthetők meg (www.nav.gov.hu, Adatbázisok, Nyomdai sorszámintervallumok igénylése és lekérdezése).

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) harmadik cím 3. §-a meghatározza a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla adóigazgatási azonosításra alkalmasságának a szabályait. Az R. szerint, a nyomtatványt az adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával kell előállítani.

A nyomdai úton előállított számlák adóigazgatási azonosításra való alkalmasságához a fentieknek megfelelően elengedhetetlen a gyártáskor nyomtatott, folyamatos sorszámozás, valamint a szigorú számadás alá vonás. E körbe tartozik formátumtól, adattartalomtól és lapszámtól függetlenül minden nyomdai úton előállított számla- és nyugtanyomtatvány, kivéve az R. 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetkört; amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját, úgy a nyomtatvány előállítójának, forgalmazójának kizárólag a kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozást kell biztosítania, mentesül a nyugtanyomtatvány állami adóhatóság által kijelölt sorszámtartománnyal történő előállítása alól.

Azok a bizonylatok, melyek elsősorban egy konkrét szolgáltatás igénybevételére jogosítanak (pl. belépőjegy), és csak másodlagos rendeltetésük, hogy számlaként, nyugtaként is elfogadhatók, ha fel vannak ruházva azok kellékeivel. Ezeket a bizonylatokat „forgalmazni” értelemszerűen nem kell, viszont zárt rendszerű elszámoltathatóságuk szigorú számadás alá vonással, illetve a tőpéldányokon keresztüli hiánytalan elszámolással biztosított. E körbe a nyugta funkcióját is betöltő, de elsősorban szolgáltatás igénybevételére feljogosító jegyek, belépők tartoznak, melyekre az előállítók a megrendelők adatait már a gyártáskor rányomtatják, így kibocsátójuk előre meghatározott.

Ugyancsak nem kell sorszámot igényelni az Áfa törvény hivatkozott jogszabályhelye alá nem tartozó nyomtatványoknak az előállításához sem, melyeket a felhasználó (jogszabályi előírás vagy saját döntése alapján) szigorú számadás alá von (pl. CMR fuvarokmány, szállítólevél, felvásárlási jegy, belső pénztárbizonylat, stb.).

A sorszámtartományt megkapó forgalmazónak (alforgalmazónak), az értékesített nyomtatványokról adatszolgáltatási kötelezettsége van a NAV felé. Az adatszolgáltatást negyedévenként a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (4) bekezdés m) pontja alapján a 3. számú melléklet K) pontja szerint, vevőnkénti részletezésben kell adatot szolgáltatni a forgalmazónak az értékesítésekről (ESZIG adatszolgáltatás). Az nyomtatványforgalmazó az értékesített nyomtatványok megnevezéséről (számlatömbök, nyugtatömbök), a nyomtatvány sorszámáról (tól-ig), a vevő nevéről és címéről (székhely, telephely), a vevő adószámáról és a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevéről és adóazonosító számáról szolgáltat adatot. Fontos, hogy a forgalmazó kötelezettsége a nyomtatvány értékesítése során a vevő adatainak és a vevő nevében eljáró személy adatainak hitelt érdemlőségéről meggyőződni, így amennyiben a vevő a nevét, címét és adóazonosító számát hitelt érdemlően (pl. személyi igazolvány, meghatalmazás, aláírási címpéldány, cégbírósági végzés stb.) nem tudja igazolni, részére a forgalmazó nyomtatványt nem értékesíthet.

A nyomtatványok gyártásával a sorszámtartományt igénylő más gyártót is megbízhat, ez az igénylő és a megrendelő közötti szerződéses megállapodáson alapulhat. Azonban a sorszámtartomány felhasználásáért az adóhatóság felé a sorszámtartományt igénylő felel.

Forrás: NAV

Az elmúlt öt hónapról rendelkezésre álló legfrissebb statisztikák szerint, január-májusban 3,4 millió vendég 7,9 millió éjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégszám 8,2%-kal, a vendégéjszaka-szám pedig 6%-kal haladja meg a tavalyi értéket – hangsúlyozta Glázer Tamás. A turizmus tehát ismét bizonyított a nemzetgazdaság egyik húzóágazataként. A beutazó turizmusban kulcsszerepe van annak, hogy Magyarország egy nagyon jó ár-érték arányú utazási célpont, az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően folyamatosan tud újat, érdekeset és általában a vártnál is jóval többet nyújtani a látogatóknak. A legtöbb vendég Budapestre érkezik, ám a SZÉP Kártya segíti oldani vendégforgalmunk Budapest-centrikusságát, illetve a hazai turizmus szezonalitását, hiszen az elfogadóhelyek több mint 80%-a vidéken van. Az Észak-Magyarország régió a 3. legnépszerűbb belföldi úti cél, a régióban eltöltött külföldi és belföldi vendégéjszakák száma tavaly meghaladta a 2 milliót, ami több mint
13%-os növekedés az előző évhez képest – fejtette ki a vezérigazgató-helyettes. Kiemelte továbbá, hogy az észak-magyarországi turisztikai régió az év 365 napján kínál tartalmas és kellemes időtöltési lehetőséget, így mind a négy évszakban vonzza a turistákat. Olyan, jól ismert és szeretett térségei vannak, mint Eger és térsége, Mátra, Nógrád, Miskolc-Bükk, Aggtelek, vagy Tokaj-Zemplén. A minőségi szálláshelyek, a nemzeti parkok és a borvidékek mellett az élményközpontúságot emelte ki Glázer Tamás, amiben – szavai szerint – Eger verhetetlen, a legfeltűnőbb változáson azonban Miskolc ment keresztül: iparvárosból kulturális és aktív turisztikai úti céllá vált pár év alatt. Az „Egészségtudatos hegyvidék" mottóval népszerűsített Észak-Magyarországon minden rendelkezésre áll, ami a rekreációhoz szükséges: a vizeken kívül számos más gyógytényező – mofetta, gyógybarlang, gyógynövények, ivókúra – is megtalálható itt. A Magyar Turizmus Zrt. célja, hogy tovább bővüljön a régió vendégfo
rgalma. Jelenleg a vendégéjszakák 80%-a belföldi vendégeknek köszönhető, ezért a társaság törekvése a külföldi vendégek arányának növelése is – hangsúlyozta Glázer Tamás.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2015. július 14.
 

Lépjen kapcsolatba a Virtuális Irodaház Tagjaival - egy kattintással!

Kovács és Kovács Mezõgazda... Kovács és Kovács Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kovács Bálint

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Oké Lapok Kft.
Szabó András

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Ati-System Kft.
Docs Attila

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Cartoon Doboz és Csomagolóan... Cartoon Doboz és Csomagolóanyagkészítõ Bt.
Lapatinszki Sándor

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető