Felhívás a termésnövelő anyagok és az EK-műtrágyák forgalmához kapcsolódó jogszabályváltozásról Nyomtatás E-mail
2017. június 01. csütörtök, 00:00

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7014/2017. felhívás

a termésnövelő anyagok és az EK-műtrágyák forgalmához kapcsolódó jogszabályváltozásról

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy 2017. április 11-én a Magyar Közlöny 54. számában kihirdetésre került, és 2017. április 22-én hatályba lépett a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet), valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet) módosításáról szóló 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet (a továbbiakban: 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet).


A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet legfontosabb, a vámhatósági ellenőrzéseket is érintő változásai a következők:

1. A 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 3. §-a alapján a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 13. §-a új (9)-(12) bekezdésekkel egészült ki. A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 13. §-ának új (9) bekezdése alapján, ha a 13. § (8) bekezdése szerinti vámhatósági ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy

a) az adott készítmény nem szerepel a hazánkban engedélyezett termésnövelő anyagok listáján, vagy

b) az eljárás alá vont anyagok csomagolásán elhelyezett címke nem tartalmazza a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 4. számú melléklet 1-5. és 12. pontjában meghatározott adatokat, és ezen hiányosságok miatt a készítmény nem azonosítható,

az eljáró NAV vámszerv haladéktalanul értesíti megállapításairól a területileg illetékes járási hivatalt álláspontjának (szakértői véleményének) megismerése érdekében. A NAV szervei az érintett készítményeket a járási hivatalok hivatal szakértői véleményének megérkezéséig az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 78. §-a alapján vámhatósági rendelkezés alá vonják.

2. A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 13. § új (10) bekezdése alapján a járási hivatalok a 13. § (9) bekezdésében meghatározott értesítéstől számított 3 munkanapon belül megküldik szakértői véleményeiket a megkeresést küldő NAV vámszervek részére. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell azt, hogy a vámhatósági eljárás alá vont készítmény engedélyezett termésnövelő anyagnak minősül-e.

3. A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 13. § új (11) bekezdése szerint, ha a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás a megkeresett járási hivatal szakértői véleménye alapján nem engedélyezhető, az eljáró NAV vámszerv az áruk vámhatósági rendelkezés alá vonását megszünteti és a továbbiakban az uniós, illetve a nemzeti vámjogszabályokban foglaltak szerint jár el (pl. vámeljárás iránti kérelem elutasítása).

4. A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 13. § új (12) bekezdése alapján, ha a járási hivatal a 13. § (10) bekezdésében előírt válaszadási határidőn (3 munkanap) belül nem reagál, a NAV vámszervek úgy járnak el, mintha a járási hivatal álláspontja szerint az érintett készítmény forgalomba helyezése engedélyezhető – vagyis a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás elvégezhető – lenne.

A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet legfontosabb, a vámhatósági ellenőrzéseket is érintő változásai a következők:

1. A 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján módosult a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése, mely alapján a műtrágyákról szóló 2003/2003 EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 27. cikke szerinti, 6 hónapnál nem régebbi robbanékonysági vizsgálat eredményét igazoló dokumentáció másolatát az EK rendelet 25. cikke szerinti magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyák szabad forgalomba bocsátásának kezdeményezésekor be kell mutatni az eljáró NAV vámszerveknél.

2. A 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-a új (4)-(11) bekezdésekkel egészült ki. Az 1. pontban írt robbanékonysági vizsgálatokhoz kapcsolódóan, a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-ának új (5) bekezdése alapján a jövőben a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyák szabad forgalomba bocsátásakor a NAV vámszervek ellenőrzik a vizsgálat eredményét igazoló dokumentáció meglétét.

3. A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-ának új (4) bekezdése szerint a jövőben a NAV vámszervei a vámhatósági eljárás alá vont készítmény azonosítása érdekében a harmadik országból érkező EK-műtrágyák szabad forgalomba bocsátása során ellenőrzik az EK rendelet 7., 10. és 12. cikke szerinti címkézési és csomagolási előírások teljesülését, beleértve a műtrágya tápelemek feltüntetését is.

3. A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-ának új (6) bekezdése szerint, ha a címkézésre és a csomagolásra vonatkozó előírások ellenőrzésekor a NAV vámszervek hiányosságot állapítanak meg, arról haladéktalanul értesítik a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatal álláspontjának (szakértői véleményének) megérkezéséig a NAV vámszervek az eljárás alá vont árut a Vámtörvény 78. §-a alapján vámhatósági rendelkezés alá vonják. A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-a szintén új (8) bekezdéssel egészült ki. E rendelkezés alapján a területileg illetékes járási hivatalok a 2. § (6) bekezdés szerinti értesítésektől számított 3 munkanapon belül tájékoztatják a NAV vámszerveit a vámhatósági eljárás alá vont szállítmányokra vonatkozó előírások megfelelőségére vonatkozó szakértői véleményeikről.

4. A 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. §-a új (1a) bekezdéssel egészült ki.Az új rendelkezés alapján az az EK-műtrágya nem bocsátható szabad forgalomba, amelyek vonatkozásában a gyártók, illetve a forgalmazók nem pótolják a címkézési hiányosságokat.

5. A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-ának új (7) bekezdése szerint, ha
a) a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya szállítmányt nem kíséri 6 hónapnál nem régebbi vizsgálati eredmény, vagy
b) a vámeljárás iránti kérelemhez mellékelt robbanásvizsgálati eredmény „nem megfelelő” a NAV vámszervei a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást nem végzik el, és a továbbiakban az uniós, illetve nemzeti vámjogszabályokban foglaltak szerint járnak el (pl. szállítmány vámhatósági rendelkezés alá vonása a Vámtörvény 78. §-a alapján, vámeljárás iránti kérelem elutasítása).

6. A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-ának új (7) bekezdése alapján, amennyiben a NAV vámszervei számára nem állapítható meg, hogy az ellenőrzött szállítmány robbanékonysági vizsgálatköteles, haladéktalanul értesítik a területileg illetékes járási hivatalt álláspontjuk megismerése és egyúttal az eljárás szakszerű lefolytatása érdekében. A NAV vámszervei a járási hivatalok szakértői álláspontjának (szakértői véleményének) megérkezéséig a szállítmányt a Vámtörvény 78. §-a alapján vámhatósági rendelkezés alá vonják. A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-ának új (9) bekezdése alapján a járási hivatalok a 2. § (7) bekezdés szerinti értesítésektől számított 3 munkanapon belül tájékoztatják a NAV vámszerveit a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya szállítmányok minősítésére vonatkozó szakértői véleményeikről.

7. A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-ának új (10) bekezdése értelmében, ha a járási hivatal szakértői véleménye alapján a vámhatósági eljárás alá vont szállítmány forgalomba helyezése nem engedélyezhető, a NAV vámszervei a szállítmányokat a Vámtörvény 78. §-a szerint vámhatósági rendelkezés alá vonását megszüntetik, és a továbbiakban – a járási hivatalok szakértői véleményeinek figyelembevételével – az uniós, illetve nemzeti vámjogszabályok szerint járnak el.

8. A 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-a új (11) bekezdése szerint, ha a járási hivatalok a 2. § (6) és (7) bekezdésekben írt értesítésektől számított 3 munkanapon belül nem tájékoztatják a NAV vámszerveit a szakértői véleményeikről, a NAV vámszervei úgy járnak el, mintha a járási hivatalok álláspontjai (szakérői véleményei) szerint a forgalomba helyezés engedélyezhető lenne.

Az ügyfelek hatékony jogalkalmazásának elősegítése, illetve további – a vámhatósági tevékenységet nem érintő – információk megismerése érdekében javasolt a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet tanulmányozása, valamint a szóban forgó termékkörök nemzetközi forgalmának engedélyezését végző Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósággal, valamint a területileg illetékes járási hivatalokkal történő kapcsolatfelvétel.

Forrás: NAV

Az elmúlt öt hónapról rendelkezésre álló legfrissebb statisztikák szerint, január-májusban 3,4 millió vendég 7,9 millió éjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégszám 8,2%-kal, a vendégéjszaka-szám pedig 6%-kal haladja meg a tavalyi értéket – hangsúlyozta Glázer Tamás. A turizmus tehát ismét bizonyított a nemzetgazdaság egyik húzóágazataként. A beutazó turizmusban kulcsszerepe van annak, hogy Magyarország egy nagyon jó ár-érték arányú utazási célpont, az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően folyamatosan tud újat, érdekeset és általában a vártnál is jóval többet nyújtani a látogatóknak. A legtöbb vendég Budapestre érkezik, ám a SZÉP Kártya segíti oldani vendégforgalmunk Budapest-centrikusságát, illetve a hazai turizmus szezonalitását, hiszen az elfogadóhelyek több mint 80%-a vidéken van. Az Észak-Magyarország régió a 3. legnépszerűbb belföldi úti cél, a régióban eltöltött külföldi és belföldi vendégéjszakák száma tavaly meghaladta a 2 milliót, ami több mint
13%-os növekedés az előző évhez képest – fejtette ki a vezérigazgató-helyettes. Kiemelte továbbá, hogy az észak-magyarországi turisztikai régió az év 365 napján kínál tartalmas és kellemes időtöltési lehetőséget, így mind a négy évszakban vonzza a turistákat. Olyan, jól ismert és szeretett térségei vannak, mint Eger és térsége, Mátra, Nógrád, Miskolc-Bükk, Aggtelek, vagy Tokaj-Zemplén. A minőségi szálláshelyek, a nemzeti parkok és a borvidékek mellett az élményközpontúságot emelte ki Glázer Tamás, amiben – szavai szerint – Eger verhetetlen, a legfeltűnőbb változáson azonban Miskolc ment keresztül: iparvárosból kulturális és aktív turisztikai úti céllá vált pár év alatt. Az „Egészségtudatos hegyvidék" mottóval népszerűsített Észak-Magyarországon minden rendelkezésre áll, ami a rekreációhoz szükséges: a vizeken kívül számos más gyógytényező – mofetta, gyógybarlang, gyógynövények, ivókúra – is megtalálható itt. A Magyar Turizmus Zrt. célja, hogy tovább bővüljön a régió vendégfo
rgalma. Jelenleg a vendégéjszakák 80%-a belföldi vendégeknek köszönhető, ezért a társaság törekvése a külföldi vendégek arányának növelése is – hangsúlyozta Glázer Tamás.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2015. július 14.
 

Lépjen kapcsolatba a Virtuális Irodaház Tagjaival - egy kattintással!

Lambris Bútoripari Kft.
Kerekuska Mihály

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Formart Épitész És Belsõ... Formart Épitész És Belsõépitész Iroda Kft
Balla Sándor

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
West-Car 97 Kft.
Varga Kálmán

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Lastpoint Kft.
Daravics László

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető