Elektronikus piactereken keresztül értékesített elektronikus szolgáltatások áfa kezelése Nyomtatás E-mail
2016. február 26. péntek, 00:00

A nem adóalany részére nyújtott távközlési, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: távolról is nyújtható szolgáltatások) tekintetében a teljesítési helyet (2015. január 1-jétől) egységesen az igénybevevő letelepedése határozza meg, tehát a távolról is nyújtható szolgáltatások után az áfát az igénybevevő letelepedése szerinti államban kell megfizetni. Következésképpen amennyiben a belföldön letelepedett szolgáltató ezen szolgáltatásokat másik tagállamban letelepedett nem adóalany igénybevevő részére nyújtja, úgy ezen szolgáltatások után az áfát abban a tagállamban kell megfizetni, ahol az igénybevevő letelepedett. [Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 45/A. §].


Annak érdekében, hogy a fenti rendelkezés egységes alkalmazását biztosítsák az Európai Unió tagállamaiban, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Vhr.) állapít meg egyes esetekre kötelezően alkalmazandó rendelkezéseket. A Vhr. az Áfa tv. alapját adó 2006/112/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseit értelmezi, mely értelmezések kötelező érvényűek, és közvetlenül alkalmazandóak a tagállamokban, így Magyarországon is.

A Vhr. 9a. cikke arra vonatkozóan ad iránymutatást, hogyan kezelendő áfa szempontból, ha távközlési hálózaton vagy portálon (például alkalmazásokat összegyűjtő elektronikus piactéren) keresztül vesz igénybe nem adóalany elektronikus szolgáltatást (pl. valaki a telefonjára tölt le csengőhangot, vagy bármilyen más alkalmazást vásárol a piactéren). Ez esetben ugyanis a távközlési szolgáltatást nyújtó vagy portál üzemeltető (a továbbiakban együtt: távközlési szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást nyújtó (tartalomszolgáltató) adóalany egymástól eltérő személyek. A kérdés, ami felmerül, hogy

1. a távközlési szolgáltató a saját nevében más javára (közvetített szolgáltatásként), vagy

2. más nevében más javára (ügynökként) jár-e el,

amikor lehetővé teszi az elektronikus szolgáltatás igénybevételét a távközlési hálózatán keresztül.

Amennyiben ugyanis a távközlési szolgáltató az 1. pont szerinti, az Áfa tv. 15. §-a értelmében vett közvetített szolgáltatást nyújt, úgy áfa szempontból a távközlési szolgáltató minősül az elektronikus szolgáltatás nyújtójának is, ezért főszabály szerint őt terheli az adófizetési kötelezettség a távközlési és az elektronikus szolgáltatás nyújtása után egyaránt.

A 2. pont szerinti ügynöki konstrukciót fetételezve viszont a tartalomszolgáltatónak kell az áfát a (végső) fogyasztó részére nyújtott elektronikus szolgáltatás után megfizetnie. Ez utóbbi eset áfa kezelése azonban gyakorlati gondot okoz a tartalomszolgáltatók számára, mivel nehezen tudják beazonosítani a (végső) fogyasztót, nem utolsó sorban azért, mert az elektronikus szolgáltatás értékesítésének láncolatában több szereplő is lehet a tartalomszolgáltató és a (végső) fogyasztó között. Másrészt a (végső) fogyasztó sem tudja, hogy ténylegesen ki teljesítette részére az elektronikus szolgáltatást (ki a tartalomszolgáltató), mivel a fogyasztó alapvetően a távközlési szolgáltatóval áll kapcsolatban.

Ennek a kérdésnek a kezelésére a Vhr. 9a. cikke megdönthető vélelmet állít fel. Így ezen cikk értelmében főszabály szerint azt kell vélelmezni, hogy amennyiben az elektronikus szolgáltatást távközlési hálózaton vagy portálon keresztül nyújtják, úgy a távközlési szolgáltatást nyújtó adóalany az 1. pont szerinti közvetített szolgáltatásként nyújtja az elektronikus szolgáltatást, tehát ő az adófizetésre kötelezett.

Ezt a vélelmet úgy lehet megdönteni, ha a távközlési szolgáltató kifejezetten a tartalomszolgáltatót jelöli meg, mint az elektronikus szolgáltatás nyújtóját, és ez a felek közötti szerződéses megállapodásból is kitűnik. A Vhr. 9a. cikk (1) bekezdése előírja, hogy milyen feltételeket kell teljesítenie a távközlési szolgáltatónak ahhoz, hogy kifejezetten a tartalomszolgáltatót jelölhesse meg az elektronikus szolgáltatások nyújtójaként, vagyis ahhoz, hogy a vélelmet megdönthesse. Ehhez az elektronikus szolgáltatásról kiállított számlán vagy nyugtán fel kell tüntetni az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat és azok nyújtóját. Amennyiben az értékesítési láncolatban több adóalany van, úgy minden egyes adóalany által kiálltott bizonylatnak teljesítenie kell ezt a feltételt. Amennyiben a vélelem megdöntésre kerül, vagyis az előzőekben részletezett feltételek teljesülnek, akkor az ügyletet már nem a főszabály szerint, hanem a 2. pontban részletezett ügynöki konstrukció szerint kell adójogilag minősíteni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a távközlési szolgáltató minden esetben megdöntheti ezt a vélelmet. Ugyanis, ha a távközlési szolgáltató jogosult arra, hogy az elektronikus szolgáltatások tekintetében jóváhagyja a díjnak az igénybevevő részére történő felszámítását, vagy jóváhagyja a szolgáltatások nyújtását vagy megállapítja az általános szolgáltatási feltételeket, nem jelölhet meg más személyt az elektronikus szolgáltatás nyújtójaként, vagyis ez esetben ő lesz az adófizetésre kötelezett az elektronikus szolgáltatások tekintetében, tehát az 1. pontban részletezett főszabály szerinti közvetített ügylet jön létre.

A fentiek tehát azt jelentik, hogy amennyiben a tartalomszolgáltató elektronikus piactéren keresztül nyújt szolgáltatást nem adóalany igénybevevő részére (értékesít digitális tartalmat), akkor a Vhr. 9a. cikke szerinti vélelem alapján főszabály szerint úgy kell tekinteni, hogy a tartalomszolgáltató az elektronikus szolgáltatást az elektronikus piacteret üzemeltető adóalany részére nyújtotta, és az elektronikus piacteret üzemeltető adóalany nyújtotta tovább ezt az elektronikus szolgáltatást az igénybevevő nem adóalany részére. Amennyiben az elektronikus úton nyújtott szolgáltatást adóalany részére nyújtják, úgy annak teljesítési helyét az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése értelmében az igénybevevő gazdasági célú letelepedése határozza meg, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Így amennyiben egy belföldön letelepedett tartalomszolgáltató egy kizárólag külföldön letelepedett, elektronikus piacteret üzemeltető szolgáltató részére nyújtja az elektronikus szolgáltatást, úgy a teljesítési hely külföldön lesz, és ezen szolgáltatás utáni áfa megfizetésére az igénybevevő adóalany kötelezett, így a tartalomszolgáltató áfa felszámítása nélkül állítja ki ezen szolgáltatásáról a számlát. Az elektronikus piacteret üzemeltető adóalany nyújtja az elektronikus szolgáltatást a saját nevében a nem adóalany igénybevevőknek, ez esetben ő lesz az, akinek ezen szolgáltatás után az áfát fel kell számítania, és amelyhez – a feltételek fennállása esetén – igénybeveheti a 2015. január 1-jétől erre a célra felállított úgynevezett egyablakos rendszert (MOSS) abban a tagállamban, ahol gazdasági céllal letelepedett.

Ellenben, ha az elektronikus piacteret üzemeltető adóalany megdönti a fenti vélelmet, úgy az ügynöki konstrukció szerint az elektronikus szolgáltatást a nem adóalany igénybevevő részére a tartalomszolgáltató nyújtja, míg az elektronikus piacteret üzemeltető adóalany ilyenkor például tárhely vagy egyéb szolgáltatást nyújt a tartalomszolgáltató részére, amely után ellenértéket számít fel a tartalomszolgáltatónak. Ez esetben a tartalomszolgáltatót terheli a nem adóalany részére nyújtott elektronikus szolgáltatás után az áfa fizetési kötelezettség, amelynek teljesítéséhez az úgynevezett egyablakos rendszer vehető igénybe. Belföldön letelepedett tartalomszolgáltató a másik tagállamban letelepedett nem adóalanyok részére nyújtott elektronikus szolgáltatások utáni adófizetési kötelezettség teljesítéséhez az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 10. számú mellékletében meghatározott feltételek mellett vétetheti magát nyilvántartásba az egyablakos (MOSS) rendszerbe. Az elektronikus piacteret üzemeltető adóalany által a tartalomszolgáltató részére nyújtott szolgáltatás teljesítési helyét az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése szerint az igénybevevő gazdasági célú letelepedése határozza meg. Így, ha az igénybevevő tartalomszolgáltató belföldön telepedett le, az adót belföldön kell megfizetni. Amennyiben az elektronikus piacteret üzemeltető adóalany belföldön nem telepedett le gazdasági céllal, úgy az Áfa tv. 140. § a) pontja értelmében a belföldön letelepedett tartalomszolgáltató fizeti meg a saját nevében az adót a részére nyújtott szolgáltatás után.

Forrás: NAV
Az elmúlt öt hónapról rendelkezésre álló legfrissebb statisztikák szerint, január-májusban 3,4 millió vendég 7,9 millió éjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégszám 8,2%-kal, a vendégéjszaka-szám pedig 6%-kal haladja meg a tavalyi értéket – hangsúlyozta Glázer Tamás. A turizmus tehát ismét bizonyított a nemzetgazdaság egyik húzóágazataként. A beutazó turizmusban kulcsszerepe van annak, hogy Magyarország egy nagyon jó ár-érték arányú utazási célpont, az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően folyamatosan tud újat, érdekeset és általában a vártnál is jóval többet nyújtani a látogatóknak. A legtöbb vendég Budapestre érkezik, ám a SZÉP Kártya segíti oldani vendégforgalmunk Budapest-centrikusságát, illetve a hazai turizmus szezonalitását, hiszen az elfogadóhelyek több mint 80%-a vidéken van. Az Észak-Magyarország régió a 3. legnépszerűbb belföldi úti cél, a régióban eltöltött külföldi és belföldi vendégéjszakák száma tavaly meghaladta a 2 milliót, ami több mint
13%-os növekedés az előző évhez képest – fejtette ki a vezérigazgató-helyettes. Kiemelte továbbá, hogy az észak-magyarországi turisztikai régió az év 365 napján kínál tartalmas és kellemes időtöltési lehetőséget, így mind a négy évszakban vonzza a turistákat. Olyan, jól ismert és szeretett térségei vannak, mint Eger és térsége, Mátra, Nógrád, Miskolc-Bükk, Aggtelek, vagy Tokaj-Zemplén. A minőségi szálláshelyek, a nemzeti parkok és a borvidékek mellett az élményközpontúságot emelte ki Glázer Tamás, amiben – szavai szerint – Eger verhetetlen, a legfeltűnőbb változáson azonban Miskolc ment keresztül: iparvárosból kulturális és aktív turisztikai úti céllá vált pár év alatt. Az „Egészségtudatos hegyvidék" mottóval népszerűsített Észak-Magyarországon minden rendelkezésre áll, ami a rekreációhoz szükséges: a vizeken kívül számos más gyógytényező – mofetta, gyógybarlang, gyógynövények, ivókúra – is megtalálható itt. A Magyar Turizmus Zrt. célja, hogy tovább bővüljön a régió vendégfo
rgalma. Jelenleg a vendégéjszakák 80%-a belföldi vendégeknek köszönhető, ezért a társaság törekvése a külföldi vendégek arányának növelése is – hangsúlyozta Glázer Tamás.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2015. július 14.
 

Lépjen kapcsolatba a Virtuális Irodaház Tagjaival - egy kattintással!

CON-EX Press Nyomdai Szolgált... CON-EX Press Nyomdai Szolgáltató Kft.
Szoboszlay Béla

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
G-mex Kereskedelmi és Szolgá... G-mex Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Surányi Sándorné Judit

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
MoneyBrokers
Bátori Balázs

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Prevenció Környezetvédelmi ... Prevenció Környezetvédelmi és Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
dr. Lukovics Gábor

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető