Felhívás a haditechnikai termékek forgalmához kapcsolódó jogszabályváltozásról Nyomtatás E-mail
2017. július 03. hétfő, 00:00

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7018/2017. felhívás a haditechnikai termékek forgalmához kapcsolódó jogszabályváltozásról.


Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy 2017. június 16-án a Magyar Közlöny 92. számában kihirdetésre került a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely 2017. június 22-től lép hatályba.

A Korm. rendelet legfontosabb, a vámhatósági tevékenységet is érintő változásai

1. A Korm. rendelet hatályon kívül helyezi a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet], valamint a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendeletet. Ezzel a termékkör gyártása és az azzal folytatott szolgáltatásnyújtás, valamint kereskedelmük hatósági felügyelet alatt tartásának szabályai egyetlen jogszabály keretei közé kerültek, figyelemmel arra, hogy 2017. január 1-jétől Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály látja el a hatósági/engedélyezési feladatokat a gyártás és a szállítás kapcsán is.

2. A Korm. rendelet „értelmező rendelkezések” címében szereplő definíciók tartalmilag pontosításra kerülnek, igazodva az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Uniós Vámkódex) írtakhoz (2. §).

3. A haditechnikai termékkör külkereskedelméhez szükséges engedélyek alóli mentesség szabályai nem változtak [5. § (2)]. Az új szabályozás érinti a BFKH által elnökölt Haditechnikai Véleményező Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) feladatkörét, amely a BFKH engedélyezési tevékenységét segíti. A Munkacsoport tagja a termékkör hatósági felügyelete tekintetében illetékes szakminisztériumok és társhatóságok mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban, a 7. pont kivételével: NAV) is. A Munkacsoport már a korábbi években is működött, a jogszabályváltozás csak megerősítette működését és tevékenységét.

4. A vámhatósági eljárások során ellenőrzésre kerülő forgalmi engedélyek típusai (általános, globális, egyedi és 258/2012/EU rendelet szerinti) nem változtak (17. §). Ugyanakkor az általános és a globális forgalmi engedélyek felhasználási köre bővült. Az általános forgalmi engedélyek a transzfer szállítások mellett immár az Európai Unión kívüli, az Európai Gazdasági Térséghez (a továbbiakban: EGT)  országok tekintetében megvalósuló behozatal és kivitel esetén is felhasználhatók [18. § (1)]. A globális forgalmi engedélyeket már nem csak az EGT-hez tartozó államokban, vagy Svájcban letelepedett gazdálkodók esetében lehet elfogadni. Az ilyen típusú engedélyek felhasználási köre olyan országokkal (Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Új-Zéland) bővült, amelyek exportellenőrzési szempontból megbízhatónak tekinthetők [19. § (1)]. A forgalmi engedélyek hatályosságára vonatkozó szabályok lényegében nem változtak. E téren új elem, hogy ha az egyedi forgalmi engedély eseti tevékenységi engedélyhez kapcsolódik, akkor az egyedi forgalmi engedély az eseti tevékenységi engedély lejártáig hatályos [20. § (11)]. Ami a tevékenységi engedélyeket illeti, az új szabályozás két csoportra osztja típusait: általános és eseti tevékenységi engedélyekre [10. § (2)]. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében megjelölt tevékenységi engedélytípusok meglétét a NAV eljáró vámszervei nem ellenőrzik.

5. A tranzit eljárásokra, a tranzit engedélyek vonatkozó szabályok nem változtak [24. § (1)].

Így a Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet a)-c) pontjában, II. fejezet a)-b) pontjában, III. és IV. fejezetében, VII. fejezet a)-f), h), valamint i) pontjában, továbbá VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai termékek tranzitja feladási és a rendeltetési országtól függetlenül engedélyköteles. Továbbra is valamennyi, a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő haditechnikai termék tranzitja engedélyköteles, ha a feladási és a rendeltetési hely egyaránt harmadik országban található. Ugyanakkor kivételként az EGT tagállamok, és Svájc mellett most már az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada és Új-Zéland tekintetében megvalósuló tranzit szállítások sem engedélykötelesek, ha a tranzit ügyletben érintett egyik fél az említett országok valamelyike. [24. § (2)]. Az új szabályozás a tranzit engedélyek típusait két csoportra osztja: egyedi és keret tranzitengedélyekre. Az egyedi tranzit engedélyre vonatkozó szabályok megegyeznek a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben szereplő tranzit engedélytípusra vonatkozó szabályokkal. A keret tranzit engedélyt azonos gazdasági szereplők közti többszöri Magyarországon történő átszállítás esetén lehet kérelmezni, és hatályossága 12 hónapra szól, amely legfeljebb egy alkalommal újabb 12 hónappal meghosszabbítható [25. § (1)-(2)].

6. Az a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben is lefektetett alapelv nem változott, hogy a haditechnikai termékek forgalmának vámhatósági ellenőrzését és kapcsolódó engedélyek kezelését a NAV eljáró vámszervei végzik. Szintén nem változtak a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségét és a vámhatósági eljárások kezdeményezését érintő szabályok [31. § (2) és (6)-(7)]. Az egyes papír alapú forgalmi engedélyek és a Szállítási Tanúsítványok kezelésére vonatkozó rendelkezések azonban pontosításra kerültek, tekintettel arra, hogy a NAV eljáró vámszervei az Európai Unión kívüli országokat érintő árumozgásokat ellenőrzik, illetve a kiléptetés tényét kizárólag tranzit engedélyek esetében van módjuk igazolni [22. § (3), 31. § (4)-(5)].

7. Az egységes jogértelmezés érdekében a tranzit engedélyek és a Szállítási Tanúsítványok vámhatóság általi kezelése kapcsán irányadó rendelkezések pontosításra kerültek, tekintettel arra, hogy a tranzit engedélyek kezelését a Korm. rendelet 2. § 3. és 15. pontja szerinti be- és kilépési vámhivatalok, illetve a Szállítási Tanúsítványok kezelését a Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerinti behozatali vámhivatalok végezhetik el. Előbbiek alapján a Korm. rendelet „Adatszolgáltatás” fejezetéből kiemelésre került a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” kifejezés [29. § (1)-(2)]. A Korm. rendelet – igazodva az Uniós Vámkódexben írtakhoz – a „beléptetés és kiléptetés” kifejezések helyett a „belépés és kilépés” terminológiákat alkalmazza [31. § (3)-(4)].

8. A transzfer eljárások bejelentésének szabályai nem változtak. Az engedélyeseknek a szállítmányok adatait továbbra is legalább három nappal a transzfer eljárás megkezdésének időpontja előtt szükséges bejelenteniük az eljárás tekintetében területileg illetékes igazgatóságok részére. Az engedélyeseknek a bejelentések változásairól soron kívül tájékoztatniuk kell az eljárás tekintetében területileg illetékes igazgatóságokat [29. § (6)].

Az ügyfelek jogalkalmazásának elősegítése, illetve további – a NAV ellenőrzési tevékenységét nem érintő – információk megismerése érdekében javasolt a Korm. rendelet tartalmának áttekintése, illetve – az esetlegesen felmerülő kérdések esetén –  a szóban forgó termékkörök forgalmának hazai engedélyezését végző BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztállyal (telefon: 06-1-458-5588, 06-1-458-5599, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) történő kapcsolatfelvétel.

Forrás: NAV

Az elmúlt öt hónapról rendelkezésre álló legfrissebb statisztikák szerint, január-májusban 3,4 millió vendég 7,9 millió éjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégszám 8,2%-kal, a vendégéjszaka-szám pedig 6%-kal haladja meg a tavalyi értéket – hangsúlyozta Glázer Tamás. A turizmus tehát ismét bizonyított a nemzetgazdaság egyik húzóágazataként. A beutazó turizmusban kulcsszerepe van annak, hogy Magyarország egy nagyon jó ár-érték arányú utazási célpont, az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően folyamatosan tud újat, érdekeset és általában a vártnál is jóval többet nyújtani a látogatóknak. A legtöbb vendég Budapestre érkezik, ám a SZÉP Kártya segíti oldani vendégforgalmunk Budapest-centrikusságát, illetve a hazai turizmus szezonalitását, hiszen az elfogadóhelyek több mint 80%-a vidéken van. Az Észak-Magyarország régió a 3. legnépszerűbb belföldi úti cél, a régióban eltöltött külföldi és belföldi vendégéjszakák száma tavaly meghaladta a 2 milliót, ami több mint
13%-os növekedés az előző évhez képest – fejtette ki a vezérigazgató-helyettes. Kiemelte továbbá, hogy az észak-magyarországi turisztikai régió az év 365 napján kínál tartalmas és kellemes időtöltési lehetőséget, így mind a négy évszakban vonzza a turistákat. Olyan, jól ismert és szeretett térségei vannak, mint Eger és térsége, Mátra, Nógrád, Miskolc-Bükk, Aggtelek, vagy Tokaj-Zemplén. A minőségi szálláshelyek, a nemzeti parkok és a borvidékek mellett az élményközpontúságot emelte ki Glázer Tamás, amiben – szavai szerint – Eger verhetetlen, a legfeltűnőbb változáson azonban Miskolc ment keresztül: iparvárosból kulturális és aktív turisztikai úti céllá vált pár év alatt. Az „Egészségtudatos hegyvidék" mottóval népszerűsített Észak-Magyarországon minden rendelkezésre áll, ami a rekreációhoz szükséges: a vizeken kívül számos más gyógytényező – mofetta, gyógybarlang, gyógynövények, ivókúra – is megtalálható itt. A Magyar Turizmus Zrt. célja, hogy tovább bővüljön a régió vendégfo
rgalma. Jelenleg a vendégéjszakák 80%-a belföldi vendégeknek köszönhető, ezért a társaság törekvése a külföldi vendégek arányának növelése is – hangsúlyozta Glázer Tamás.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2015. július 14.
 

Lépjen kapcsolatba a Virtuális Irodaház Tagjaival - egy kattintással!

I.L.I.Nemzetközi Nyelvek Int... I.L.I.Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft
Kalocsai Brigitta

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
OTP
Kurucz Ferencné

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Tisztató Szolgáltató Kft.
Szabóné Ivett

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Cansar Környezetvédelmi Szol... Cansar Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Sárik Brigitta

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető