Adómentő
Adótáblák 2010-2016. Nyomtatás E-mail
2016. január 05. kedd, 00:00

Az összevont adóalapot terhelő adómértékek 2010-2016

2016

15%

2013-2015

16%

2012

16%

Az összevont adóalap a jövedelem és az adóalap-kiegészítés összege.

Az adóalap-kiegészítés összegét:

– az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó része után nem kell megállapítani,

– az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után 27 százalékos mértékkel kell megállapítani.

Bővebben...
 
Új, mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló kormányrendelet lépett hatályba január 1-jén Nyomtatás E-mail
2016. január 04. hétfő, 00:00

A mezőgazdasági őstermelői igazolványokra vonatkozó új jogszabály megteremti az elektronikus eljárás, és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. A rendelet előteremti az őstermelők hosszú távú adminisztrációs terheinek csökkentését, valamint az ellenőrzési jogkörök kibővítésén keresztül gazdaságfehérítő célokat is szolgál –tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a NAK.

Bővebben...
 
Kétszáz termék vámja csökken Nyomtatás E-mail
2015. december 29. kedd, 00:00

Mintegy kétszáz információtechnológiai termék, köztük optikai és orvosi berendezések vámjának csökkentéséről írtak alá megállapodást a Kereskedelmi Világszervezet országai Kenyában - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában.

Bővebben...
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény jövedéki eljárásokat érintő rendelkezéseiről Nyomtatás E-mail
2015. december 28. hétfő, 00:00

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés 2015. november 17-én elfogadta, és 2015. november 27-én a Magyar Közlöny 183. számában kihirdetésre került az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.).

Bővebben...
 
A látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményét érintő módosítások Nyomtatás E-mail
2015. december 21. hétfő, 00:00

Az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény rendelkezései módosítják a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek [Tao. tv.] a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményére vonatkozó szabályait. A módosítások érintik az „alaptámogatás” és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló határidőt, illetve az adókedvezmény érvényesítésre vonatkozó jogosultságot is.

Bővebben...
 
Tájékoztató az egyes sertéstermékekre vonatkozó 5%-os adómérték 2016. január 1-jei hatálybalépéséről Nyomtatás E-mail
2015. december 16. szerda, 00:00

[Áfa tv. 82. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 49. pont, 298. §]

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Módosító tv.) 23. §-a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú mellékletének I. részét egy új, 2016. január 1-jén hatályba lépő 49. ponttal egészítette ki. Tekintve, hogy az Áfa tv.  82. § (2) bekezdése értelmében a 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 %-a, a módosítás eredményeként 2016. január 1-jétől a következők szerint meghatározott sertés termékek adómértéke (27%-ról) 5 %-ra csökken:

Bővebben...
 
Decemberben kell dönteni az eváról Nyomtatás E-mail
2015. december 10. csütörtök, 00:00

2015. december 1-je és december 21-e között választhatják 2016-ra az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) az újonnan bejelentkező adózók – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az Eva tv. hatálya alá bejelentkezni, illetve az alól kijelentkezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóigazgatóságain lehet egyéni vállalkozó esetében a 15T103, társas vállalkozás esetében a 15T203 számú adatbejelentő lapon. Az adatlapok 2015. december 1–jétől letölthetők a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu), illetve papír alapon is hozzáférhetők a NAV ügyfélszolgálatain.

Bővebben...
 
Az adókulcsok 2015. július 5-i hatállyal történő módosításának hatása a reklámadó egyes alanyai vonatkozásában Nyomtatás E-mail
2015. december 09. szerda, 00:00

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] 2. § (1) bekezdése szerinti valamennyi adóköteles csatornán keresztül megvalósuló reklám-közzététel adóköteles (ide nem értve a Ratv. 2. § (2) bekezdése szerinti eseteket). Adóköteles reklám-közzététel esetén az adó alanya pedig a Ratv. 3. § (1) bekezdése szerinti közzétevő. Az adóköteles tevékenységet folytató adózók esetében – az adózás általános szabályai szerint – az adóalap és a fizetési kötelezettség összegétől függetlenül bevallási kötelezettségük állna fenn. Ehhez képest a Ratv. 7. § (6) bekezdése – adminisztratív könnyítésként – egy kivételes szabályt fogalmaz meg, rögzítve, hogy az adófizetésre nem kötelezett adóalany adó, adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés bevallására nem kötelezett.

Bővebben...
 
Elindult a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés Nyomtatás E-mail
2015. december 07. hétfő, 00:00

Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést rendelt el december elsejétől Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. Az akció célja, hogy a hatóság biztosítsa, az ünnepeket megelőző időszakban is biztonságos élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira, s ezáltal otthonainkba – fogalmazott Zsigó Róbert. A kiemelt ellenőrzés december végéig tart, s valamennyi, az ünnepekhez kötődő népszerű terméket érinti – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Bővebben...
 
Indul az adóhiteles bejelentkezés Nyomtatás E-mail
2015. december 01. kedd, 00:00

Már most érdemes az adóhitel igénybevételén elgondolkoznia azon vállalkozások vezetőinek, amelyek idén jelentősebb nyereségnövekedést értek el: december 20-ig ezt ugyanis az érdemes az adóhatóságnak jelezni.

A növekedési adóhitelt tavasszal, a jövő évi változások között fogadta el az Országgyűlés, ám a kedvezményt – speciális szabályként – már a 2015-ös nyereségre is alkalmazni lehet. Ahhoz viszont, hogy már az adóelőleg fizetésénél figyelembe lehessen venni a kedvezményt egy külön – persze csak elektronikus úton – benyújtható nyomtatványon is jelezni kell ennek szándékát. A 15NAHI jelű nyomtatvány a kitöltési útmutató szerint rendkívül egyszerű lesz, csak néhány rubrikát tartalmaz majd – némi hátránya viszont, hogy tegnap magát az ívet még nem lehetett megtalálni.

Bővebben...
 
4012/2015. tájékoztatás a 2016. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról Nyomtatás E-mail
2015. november 26. csütörtök, 00:00

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: vámmentességi rendelet), illetve az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: utasforgalmi törvény), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 99. § (1) bekezdés a) pontjában EUR összegben meghatározott vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegei a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időintervallumban az alábbiak szerint alakulnak.

Bővebben...
 
Tájékoztató a 2016. januárjától elérhető NAV egységes elektronikus folyószámla lekérdezéssel kapcsolatos tennivalókról Nyomtatás E-mail
2015. november 23. hétfő, 00:00

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) minden – a nyilvántartása szerinti vagy csak adószakmai, vagy csak vámszakmai folyószámla-hozzáférési jogosultsággal rendelkező – állandó meghatalmazottat értesített 2015. október folyamán arról, hogy milyen változások várhatók az elektronikusan biztosított folyószámla-információkkal kapcsolatban.

Bővebben...
 
Átírják a sport adószabályait Nyomtatás E-mail
2015. november 20. péntek, 00:00

A jövőben nemcsak a sportversenyek szervezése és közvetítése, hanem az ezekkel kapcsolatos reklám- és marketingjogok is vagyoni értékű jognak számítanak, és az abból befolyt összeget az állami szerencsejátékszervező levonhatja a játékadóból - egyebek mellett ezt tartalmazza az a törvényjavaslat, amelyet a parlament gazdasági bizottsága mai ülésén terjesztett az Országgyűlés elé.

Bővebben...
 
Arányos veszteségleírás az átmeneti szabályozásra is figyelemmel Nyomtatás E-mail
2015. november 19. csütörtök, 00:00

[Tao. tv. 17. § (8a) bekezdés, 29/A. § (6) bekezdés]

A jogutód társaság a jogelődtől átvett veszteség felhasználására a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 17. § (8) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén jogosult. E mellett a Tao. tv.  2015. január 1-jétől hatályos 17. § (8a) bekezdése szerint a jogutód társaság az átalakulás (egyesülés, szétválás) útján átvett elhatárolt veszteséget adóévenként legfeljebb olyan arányban használhatja fel, amilyen arányt a jogutód társaságnál a jogelőd által folytatott tevékenység folytatásából származó adóévi bevétel, árbevétel a jogelőd ugyanezen tevékenységből származó bevételének, árbevételének az átalakulást (egyesülést, szétválást) megelőző három adóév átlagában számított összegében képvisel. Nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult.

Bővebben...
 
Közlemény az üzemanyagárakról Nyomtatás E-mail
2015. november 18. szerda, 00:00

A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Bővebben...
 
Jövőre már minden harmadik adózó szja-bevallását az adóhatóság készítheti el Nyomtatás E-mail
2015. november 16. hétfő, 00:00

Nagyjából minden harmadik adózó helyett az adóhatóság készítheti el a személyijövedelemadó-bevallást már 2016-ban, a 2015-ben szerzett jövedelmekre vonatkozóan - közölte az MTI érdeklődésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Bővebben...
 
Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá a 2016. évre történő bejelentkezéssel, valamint a törvény hatálya alól történő kijelentkezéssel kapcsolatban Nyomtatás E-mail
2015. november 12. csütörtök, 00:00

I. Bejelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2016. évre új adózóként bejelentkezhet

az egyéni vállalkozó;
az egyéni cég;
a közkereseti társaság;
a betéti társaság;
a korlátolt felelősségű társaság;
a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
az erdőbirtokossági társulat;
a végrehajtói iroda;
az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda;
a szabadalmi ügyvivői iroda.

Bővebben...
 
Adókedvezmény a kkv státusz megváltozása esetén Nyomtatás E-mail
2015. november 10. kedd, 00:00

[Tao. tv. 22/B. § (1) bekezdés i) pont]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22/B. § (1) bekezdés i) pontja alapján adókedvezmény vehető igénybe a jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás [kkv] által megvalósított beruházás üzembe helyezése esetén.

Bővebben...
 
Zárt vagy nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszköz utáni adókedvezmény Nyomtatás E-mail
2015. november 04. szerda, 00:00

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a hitelszerződés – ideértve a pénzügyi lízinget is – megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitelt) kamata után – a hitelszerződés megkötése időpontjától függően, az adóévben fizetett kamat 40, vagy 60 százalékának megfelelő összegben – adókedvezményt vehet igénybe.

Bővebben...
 
A fizetendő adó 80 százalékát meghaladó mértékű társasági adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés felajánlása esetén a „túlutalás” összege után nem jár jóváírás Nyomtatás E-mail
2015. november 03. kedd, 00:00

A Tao. tv. 24/B. § (1) bekezdése értelmében az adózó a 24/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkező nyilatkozatban kedvezményezett célra felajánlott és az állami adóhatóság által a 24/A. § (11) bekezdése alapján átutalt összegre tekintettel – látvány-csapatsportok támogatása esetén a (9) és a (25) bekezdés szerint csökkentett mértékben – jóváírásra jogosult, amelyet az állami adóhatóság a társasági adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával vezet át az adózó adófolyószámlájára társasági adónemre.

Bővebben...
 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

11. oldal / 54

Lépjen kapcsolatba a Virtuális Irodaház Tagjaival - egy kattintással!

Entex Kft.
Nagy Zsuzsanna

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Parkduna Ingatlanforgalmazó ... Parkduna Ingatlanforgalmazó és Ingatlankezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Hakbolt András

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Hungaro Chemicals Kft.
Vágó Csaba

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Vrecenár és Társa Bt.
Kocsis Mária

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető