Felhívás a haditechnikai termékek forgalmához kapcsolódó jogszabályváltozásról Nyomtatás
2017. július 03. hétfő, 00:00

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7018/2017. felhívás a haditechnikai termékek forgalmához kapcsolódó jogszabályváltozásról.


Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy 2017. június 16-án a Magyar Közlöny 92. számában kihirdetésre került a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely 2017. június 22-től lép hatályba.

A Korm. rendelet legfontosabb, a vámhatósági tevékenységet is érintő változásai

1. A Korm. rendelet hatályon kívül helyezi a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet], valamint a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendeletet. Ezzel a termékkör gyártása és az azzal folytatott szolgáltatásnyújtás, valamint kereskedelmük hatósági felügyelet alatt tartásának szabályai egyetlen jogszabály keretei közé kerültek, figyelemmel arra, hogy 2017. január 1-jétől Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály látja el a hatósági/engedélyezési feladatokat a gyártás és a szállítás kapcsán is.

2. A Korm. rendelet „értelmező rendelkezések” címében szereplő definíciók tartalmilag pontosításra kerülnek, igazodva az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Uniós Vámkódex) írtakhoz (2. §).

3. A haditechnikai termékkör külkereskedelméhez szükséges engedélyek alóli mentesség szabályai nem változtak [5. § (2)]. Az új szabályozás érinti a BFKH által elnökölt Haditechnikai Véleményező Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) feladatkörét, amely a BFKH engedélyezési tevékenységét segíti. A Munkacsoport tagja a termékkör hatósági felügyelete tekintetében illetékes szakminisztériumok és társhatóságok mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban, a 7. pont kivételével: NAV) is. A Munkacsoport már a korábbi években is működött, a jogszabályváltozás csak megerősítette működését és tevékenységét.

4. A vámhatósági eljárások során ellenőrzésre kerülő forgalmi engedélyek típusai (általános, globális, egyedi és 258/2012/EU rendelet szerinti) nem változtak (17. §). Ugyanakkor az általános és a globális forgalmi engedélyek felhasználási köre bővült. Az általános forgalmi engedélyek a transzfer szállítások mellett immár az Európai Unión kívüli, az Európai Gazdasági Térséghez (a továbbiakban: EGT)  országok tekintetében megvalósuló behozatal és kivitel esetén is felhasználhatók [18. § (1)]. A globális forgalmi engedélyeket már nem csak az EGT-hez tartozó államokban, vagy Svájcban letelepedett gazdálkodók esetében lehet elfogadni. Az ilyen típusú engedélyek felhasználási köre olyan országokkal (Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Új-Zéland) bővült, amelyek exportellenőrzési szempontból megbízhatónak tekinthetők [19. § (1)]. A forgalmi engedélyek hatályosságára vonatkozó szabályok lényegében nem változtak. E téren új elem, hogy ha az egyedi forgalmi engedély eseti tevékenységi engedélyhez kapcsolódik, akkor az egyedi forgalmi engedély az eseti tevékenységi engedély lejártáig hatályos [20. § (11)]. Ami a tevékenységi engedélyeket illeti, az új szabályozás két csoportra osztja típusait: általános és eseti tevékenységi engedélyekre [10. § (2)]. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében megjelölt tevékenységi engedélytípusok meglétét a NAV eljáró vámszervei nem ellenőrzik.

5. A tranzit eljárásokra, a tranzit engedélyek vonatkozó szabályok nem változtak [24. § (1)].

Így a Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet a)-c) pontjában, II. fejezet a)-b) pontjában, III. és IV. fejezetében, VII. fejezet a)-f), h), valamint i) pontjában, továbbá VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai termékek tranzitja feladási és a rendeltetési országtól függetlenül engedélyköteles. Továbbra is valamennyi, a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő haditechnikai termék tranzitja engedélyköteles, ha a feladási és a rendeltetési hely egyaránt harmadik országban található. Ugyanakkor kivételként az EGT tagállamok, és Svájc mellett most már az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada és Új-Zéland tekintetében megvalósuló tranzit szállítások sem engedélykötelesek, ha a tranzit ügyletben érintett egyik fél az említett országok valamelyike. [24. § (2)]. Az új szabályozás a tranzit engedélyek típusait két csoportra osztja: egyedi és keret tranzitengedélyekre. Az egyedi tranzit engedélyre vonatkozó szabályok megegyeznek a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben szereplő tranzit engedélytípusra vonatkozó szabályokkal. A keret tranzit engedélyt azonos gazdasági szereplők közti többszöri Magyarországon történő átszállítás esetén lehet kérelmezni, és hatályossága 12 hónapra szól, amely legfeljebb egy alkalommal újabb 12 hónappal meghosszabbítható [25. § (1)-(2)].

6. Az a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben is lefektetett alapelv nem változott, hogy a haditechnikai termékek forgalmának vámhatósági ellenőrzését és kapcsolódó engedélyek kezelését a NAV eljáró vámszervei végzik. Szintén nem változtak a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségét és a vámhatósági eljárások kezdeményezését érintő szabályok [31. § (2) és (6)-(7)]. Az egyes papír alapú forgalmi engedélyek és a Szállítási Tanúsítványok kezelésére vonatkozó rendelkezések azonban pontosításra kerültek, tekintettel arra, hogy a NAV eljáró vámszervei az Európai Unión kívüli országokat érintő árumozgásokat ellenőrzik, illetve a kiléptetés tényét kizárólag tranzit engedélyek esetében van módjuk igazolni [22. § (3), 31. § (4)-(5)].

7. Az egységes jogértelmezés érdekében a tranzit engedélyek és a Szállítási Tanúsítványok vámhatóság általi kezelése kapcsán irányadó rendelkezések pontosításra kerültek, tekintettel arra, hogy a tranzit engedélyek kezelését a Korm. rendelet 2. § 3. és 15. pontja szerinti be- és kilépési vámhivatalok, illetve a Szállítási Tanúsítványok kezelését a Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerinti behozatali vámhivatalok végezhetik el. Előbbiek alapján a Korm. rendelet „Adatszolgáltatás” fejezetéből kiemelésre került a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” kifejezés [29. § (1)-(2)]. A Korm. rendelet – igazodva az Uniós Vámkódexben írtakhoz – a „beléptetés és kiléptetés” kifejezések helyett a „belépés és kilépés” terminológiákat alkalmazza [31. § (3)-(4)].

8. A transzfer eljárások bejelentésének szabályai nem változtak. Az engedélyeseknek a szállítmányok adatait továbbra is legalább három nappal a transzfer eljárás megkezdésének időpontja előtt szükséges bejelenteniük az eljárás tekintetében területileg illetékes igazgatóságok részére. Az engedélyeseknek a bejelentések változásairól soron kívül tájékoztatniuk kell az eljárás tekintetében területileg illetékes igazgatóságokat [29. § (6)].

Az ügyfelek jogalkalmazásának elősegítése, illetve további – a NAV ellenőrzési tevékenységét nem érintő – információk megismerése érdekében javasolt a Korm. rendelet tartalmának áttekintése, illetve – az esetlegesen felmerülő kérdések esetén –  a szóban forgó termékkörök forgalmának hazai engedélyezését végző BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztállyal (telefon: 06-1-458-5588, 06-1-458-5599, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) történő kapcsolatfelvétel.

Forrás: NAV

Az elmúlt öt hónapról rendelkezésre álló legfrissebb statisztikák szerint, január-májusban 3,4 millió vendég 7,9 millió éjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégszám 8,2%-kal, a vendégéjszaka-szám pedig 6%-kal haladja meg a tavalyi értéket – hangsúlyozta Glázer Tamás. A turizmus tehát ismét bizonyított a nemzetgazdaság egyik húzóágazataként. A beutazó turizmusban kulcsszerepe van annak, hogy Magyarország egy nagyon jó ár-érték arányú utazási célpont, az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően folyamatosan tud újat, érdekeset és általában a vártnál is jóval többet nyújtani a látogatóknak. A legtöbb vendég Budapestre érkezik, ám a SZÉP Kártya segíti oldani vendégforgalmunk Budapest-centrikusságát, illetve a hazai turizmus szezonalitását, hiszen az elfogadóhelyek több mint 80%-a vidéken van. Az Észak-Magyarország régió a 3. legnépszerűbb belföldi úti cél, a régióban eltöltött külföldi és belföldi vendégéjszakák száma tavaly meghaladta a 2 milliót, ami több mint
13%-os növekedés az előző évhez képest – fejtette ki a vezérigazgató-helyettes. Kiemelte továbbá, hogy az észak-magyarországi turisztikai régió az év 365 napján kínál tartalmas és kellemes időtöltési lehetőséget, így mind a négy évszakban vonzza a turistákat. Olyan, jól ismert és szeretett térségei vannak, mint Eger és térsége, Mátra, Nógrád, Miskolc-Bükk, Aggtelek, vagy Tokaj-Zemplén. A minőségi szálláshelyek, a nemzeti parkok és a borvidékek mellett az élményközpontúságot emelte ki Glázer Tamás, amiben – szavai szerint – Eger verhetetlen, a legfeltűnőbb változáson azonban Miskolc ment keresztül: iparvárosból kulturális és aktív turisztikai úti céllá vált pár év alatt. Az „Egészségtudatos hegyvidék" mottóval népszerűsített Észak-Magyarországon minden rendelkezésre áll, ami a rekreációhoz szükséges: a vizeken kívül számos más gyógytényező – mofetta, gyógybarlang, gyógynövények, ivókúra – is megtalálható itt. A Magyar Turizmus Zrt. célja, hogy tovább bővüljön a régió vendégfo
rgalma. Jelenleg a vendégéjszakák 80%-a belföldi vendégeknek köszönhető, ezért a társaság törekvése a külföldi vendégek arányának növelése is – hangsúlyozta Glázer Tamás.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2015. július 14.