Ezek az alkalmi munka új feltételei Nyomtatás E-mail
2010. augusztus 10. kedd, 03:00

Lépéselőny/HR: Egyszerűsített foglalkoztatás a mezőgazdaságbanMegjelent az új egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény részletes végrehajtási rendelete, mely lényegében az augusztus 1-jén hatályba lépő jogszabály alkalmazásának gyakorlati teendőit foglalja össze. A több százezer embert és több tízezer vállalkozást érintő újdonságokról, fontosabb mezőgazdaságot érintő elemeiről tájékoztatta a Magyar Agrárkamara közleményében az OBJEKTÍV Hírügynökséget.


 

Az új törvény hatálya a mezőgazdasági idénymunkára is kiterjed. Mezőgazdasági idénymunkának tekintendő a törvény szerint a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru, vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

Illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Ennek értelmében adott évben egy munkavállaló akár több munkáltatónál is eltölthet 120- napnál nem hosszabb idejű munkaviszonyt.

Az foglalkoztatás írásba foglalásának és a bejelentésének szabályai:

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából a felek közötti munkaviszony a munkaadó bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre. Ha a bejelentés megtörtént és a munkavállaló külön írásos szerződés megkötését nem kéri, nem kell szerződést is kötni. A munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, vagy telefonon szóban az ügyfélszolgálaton keresztül, vagy (2010. december 1-től) telefonon szöveges üzenet SMS útján teljesítheti. A bejelentés mindegyik formájának előfeltétele, hogy a munkáltató előzetesen regisztrálja magát az ügyfélkapun.

A bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét, és TAJ számát, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét, valamint a munkavégzés napjainak számát. A bejelentés adatainak módosítására a bejelentéshez képest két órán belül van lehetőség. A bejelentést minden esetben a munka megkezdése előtt el kell végezni, a legfontosabb szabály, hogy bejelentetlen munkavállaló nem foglalkoztatható! A be nem jelentett munkavállaló foglalkoztatása a legsúlyosabb munkaügyi vétség, amely a mezőgazdaságban két évig egyes nemzeti és uniós támogatások megvonásával jár!

A törvény melléklete szerinti egyszerűsített szerződést akkor kell kötni, ha a munkavállaló azt kéri, ez esetben a szerződésben foglaltakat legkésőbb a munka megkezdéséig be is kell jelenteni az adóhatóságnak.

Továbbá, ha az elektronikus bevallásra nem kötelezett munkáltató (az az őstermelő, akinek az idényjellegű foglalkoztatáson kívül más alkalmazottja nincs, és a foglalkoztatás évét megelőzően árbevétele nem keletkezett) ezt választja. Ez a speciális munkaadói kör papír alapon is teljesítheti bejelentési kötelezettségét tárgyhónapot követő hónap 12-éig.

A járulékok (közteher) mértéke:

A mezőgazdasági idénymunka esetében a fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 Ft.

A járulékbevallás és befizetés szabályai:

A munkabért terhelő járulékokról szóló bevallást a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megküldeni az adóhatóságnak elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül. A befizetést is ezen időpontig kell teljesíteni. Új elem a törvényben, hogy az a munkáltató, aki a tárgyhónapban 300 ezer Ft-ot meghaladó mértékű közteher, adó, vagy járuléktartozást halmozott fel, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, amíg a tartozását ki nem egyenlíti.

További törvényi sajátosságok a mezőgazdasági idénymunkában:

-Ha a munkáltató a közterhet megfizette, nem terheli társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv.-ben előírt adóelőleg levonási kötelezettség. A munkavállalót pedig nem terheli nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás fizetési és Szja előlegfizetési kötelezettség.

-A munkáltatónak meg kell győződni a munkavégzés megkezdése előtt arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van. De az egyszerűsített munkavállalás foglalkoztathatósági egészségügyi vizsgálathoz nem kötött, és ennek díja a munkáltatót nem terheli.

-A mezőgazdasági idénymunka keretében a törvény alkalmazása lehetővé teszi a munkavállaló folyamatos foglalkoztathatóságát, a vasárnapi munkavégzést. Állásidőre nem vonatkozik a munka törvénykönyvének 151.§ (4) bekezdése, a kiesett munkaidőre a felek egymás között megállapodhatnak.

-Nem kell az idénymunka keretében a foglalkoztatás megszűnésekor a munkaviszonyról az egyéb jogszabályok szerinti igazolást kiadni.

-A munkavállalóval a foglalkoztatás idejére az arányosított - éves teljes szabadságból kiindulva - a fizetett szabadságról el kell számolni.

-Fontos tudni, hogy az általános munkavédelmi követelményeket be kell tartani az egyszerűsített foglalkoztatásban is, a dolgozók figyelmét fel kell hívni a balesetvédelemre és ezt a munkavállaló aláírásával is igazolni kell.


Hírforrás: OBJEKTÍV HírügynökségA Lépéselőny Virtuális Irodaház üzleti közösség, az üzleti partner keresésre alkalmas cégtár, szakmai tudakozó. Legyen a célja új vevő szerzés, értékesítés – a Lépéselőnnyel a bevétel és a haszon nem marad el. A magyar gazdaság szereplői közti üzleti kommunikáció, a gazdasági ismeretek gyakorlati alkalmazásának terepe. Lényeges, gyakorlatban használható információk egy helyen a fő HR és munka témákban: munkaerő, erőforrás fejlesztési, bérszámfejtés, munkaügy, TB. A szakügyintézők, szakmenedzserek, ügyintézők, fejlesztési tanácsadók kincsesbányája, akik a gazdálkodási kar, illetve a menedzsment kézikönyvek elvégzése után gyakorlati ötletek tárházát találják a tréning, állás interjúk, önéletrajz kezelés, munkaerő-felvétel, képzések, coaching, teljesítmény menedzsment témákban.

 

Lépjen kapcsolatba a Virtuális Irodaház Tagjaival - egy kattintással!

Bethesda Tó Bt.
Feketéné Bokor Katalin

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Plefszet Forgácsoló Bt.
Pljesovszki János

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Vm-Projekt Kft.
Németh Balázs

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Investfer 2004 Bt
Kinyó Tímea

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető