A korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos szándék bejelentéséről Nyomtatás
2010. április 19. hétfő, 11:31

04_19hr3A munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkort legkésőbb a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti, továbbá rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjában alkalmazandó rendelkezéseiben az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által előzetesen igazolt szolgálati idővel.


 

A 283/2009. (XII. 11.) Kormányrendelet további feltételként szabja, hogy a munkavállaló az előbbieket betöltse, illetve megszerezze 2010. december 31-ig. (Tehát a 283/2009. (XII. 11.) Kormányrendelet szerint korengedményes nyugdíj csak akkor állapítható meg, ha a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2010. december 31-ig betölti, illetve megszerzi.) A munkáltató a korengedményes nyugdíjazás kapcsán a munkavállalójával megkötött megállapodást a megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül, legkésőbb 2010. december 31-éig, megküldi az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és egyúttal nyilatkozik a pénzügyi kötelezettségek (nyugdíj, postaköltségek) vállalásáról.

A 2010. január 1-jén hatályba lépett előírás szerint – amelyet akkor kell alkalmazni, ha a munkáltató és a munkavállaló a megállapodást 2010. január 31-ét követően köti meg, vagy ha a megállapodást 2010. február 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek – szükséges, hogy a munkáltató és a munkavállaló a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére irányuló szándékot a regionális munkaügyi központnak harminc nappal a megállapodás megkötése előtt bejelentse. A regionális munkaügyi központ (munkavállaló lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes) kirendeltsége a munkáltatót a bejelentés kézhezvételét követő húsz napon belül tájékoztatja az érintett munkavállaló számára felajánlható, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 25. § (2)–(3) bekezdése szerint megfelelőnek minősülő munkahelyekről.

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

www.afsz.hu