Mit jelent a coaching, coach, mentoring és a tréning fogalom? Nyomtatás E-mail
2007. április 21. szombat, 19:26
ImageCoaching és coach

HR-es szemmel vizsgálva

Az utóbbi egy éven belül egyre több helyen esik szó a coaching-ról, coach-l, mentoring-ról. Mindennapos, hogy nyugat-európai vagy angol eredetű képzési, vezetési koncepciók alkalmazása esetén az angol megnevezést használják, pedig mindegyiknek van tartalmában egyértelmű magyar megfelelője.


Elöljáróban megemlítem, hogy a témát érintő publikációkban, az ajánlatokban az említett fogalmakat nem használják azonos tevékenység megjelölésére, azonos értelemben, de sok cégnél előnyös a fogadó készség az idegen szóval jelölt tevékenységre, képzésre. Úgy vélem, érdemes áttekinteni a "divatos" szavak közvetlen jelentését, valamint azt, hogy milyen tevékenység megjelölésére használják napjainkban Magyarországon.

Mi a coaching?

A "coaching" fogalmat hazánkban olyan sok változatban /és tartalommal/ használják a szakmai közlemények (publikációk, internetes közlemények, napi gyakorlat stb.), hogy a fogalom meghatározása nélkülözhetetlen. A "coaching" angol szó, szótár-szerinti jelentése előkészítés, felkészítés, illetve edzés, legtöbben azonban a tanácsadáshoz közelítő tartalommal használják. A tanácsadói - coaching - tevékenység értelmezéséről azonban még vitatkozni sem lehet, ha mindenki más tartalmat tulajdonít a kifejezésnek. Ezért a 'coaching' legáltalánosabb felhasználását tekintve teszünk kísérletet a fogalom meghatározására:

A coaching olyan tanácsadó tevékenység /tanácsadási folyamat/, amely sajátos eszközeivel az egyén önálló feladatmegoldását segíti elő, támogatja - akár az érintett személy (érintettek) ismereteinek kiegészítésével is - és elvezeti az optimális döntéshez, célja megvalósításához az egyént (az egyéneket).


A fogalom hazai használatának körét áttekintve nagy változatosság található, de ezek egy része összeegyeztethető a "kísérleti definícióban" leírtakkal.

ImageA konfliktus-kezelést, az életviteli tanácsadást, valamint az erre való felkészítést nevezték nálunk legelőször coaching-nak, akár személyre szóló, akár csoportos formában történt (történik). A fogalom eredeti tartalma és a nálunk történő használata pontos, mert felkészítés, "edzés" történik.
Természetesen szép magyar megjelölése is lehetne ennek a tevékenységnek, konfliktus kezelésére felkészítő tanfolyam, tréning, tanácsadás. Talán mindenki pontosan tudná, hogy mit rejt a szóhasználat, ha a magyar megjelölést alkalmaznánk.
Hirdetnek és szerveznek vezetői, értékesítői, tárgyalási stb. coaching-ot, amelynek keretében lényegében vezető-, értékesítő képzést végeznek, tárgyalási elméletet és eljárásokat oktatnak, ami 'tanfolyam' vagy 'tréning' lényegében.

A coaching megjelölés másik értelmezése főként a céges képzésekhez kapcsolódik, amin a felkészítés, továbbképzés gyakorlatban való alkalmazását, az elsajátítottak gyakorlatba ültetésének eredményességét vizsgálják. Ebben az esetben az 'utógondozás', 'követéses vizsgálat' értelmében használják ezt az angol fogalmat. Célszerű volna ebben az esetben is a mindenki részéről egyértelmű fogalom használata, ugyanis attól nem lesz jobb ez a tevékenység, ha nem magyar kifejezéssel jelöljük, hanem varázs-szóként használt coaching megnevezéssel.
Coaching kifejezés további megjelenése a vezetők által végzett belső továbbképző munkát jelöli vállalati körben. Az igazgató a vezetői kör, az osztályvezető a közvetlen munkatársai számára szervezett belső felkészítő tevékenységet is értik alatta. Találkozunk olyan közleménnyel, amely ezt az alkalmazási módot tekinti leglényegesebbnek. (Lásd majd 'mentoring'.)

A személyes tanácsadás, támogatás (tevékenység gondozás) tartalommal találkozunk a fogalom használatával. Véleményünk szerint ez az alapvető értelmében a coaching.
ImageA coaching módszertani kérdéseit, megközelítés módját illetően is változatos képpel találkozunk - pl.: az interneten elérhető publikációkban -, azonban azt is látjuk, hogy a tanácsadás (segítés, gondozás) megfogalmazott célja és a hozzá megjelölt eljárások tartalma között ellentmondás van. A HR Portálon (elsősorban a tréning rovatban), illetve egyes cégek honlapján megjelenő írásokban jól követhető ez a megítélésbeli különbség, ezeknek összehasonlítása, "elemzése" tanulságos. Többek között mi is jórészt ezeket értelmeztük, analizáltuk.

Található olyan szemlélet a coaching-gal foglalkozók körében, hogy nem szükséges a tanácsadási folyamatban a résztvevő (partner) személyiségével - annak feltárásával, elemzésével - foglalkozni, ugyanakkor az érintettnek saját céljához, optimális cselekvéséhez való elvezetését tűzik ki feladatként. Más tanácsadó (coach, coaching-szakértő) viszont kiindulópontnak tekinti a munkakapcsolatban a kliens (partner) személyiségének megismerését a "gondozási folyamat" különböző szakaszaiban. Lehet, hogy nem szükséges a folyamatban résztvevőt tájékoztatni a tanácsadóban személyiségéről kialakult "képről, de szerintünk az eredményes segítés, támogatás csak akkor valósulhat meg, ha nem csak a felszínnel - az éppen jellemző probléma megoldásával - foglalkozik a coach, hanem a jelenségek mindegyikét a mélyebb rezonánsokkal is összefüggésbe tudja hozni. Az "embert" is kell ismerni, hogy tevékenységének sikeréhez hozzájárulhassunk. Részünkről nem értünk egyet a személyiséggel való foglalkozást felesleges "lelkizésnek", "pszichologizálásnak" tekintő felfogással, az "objektumról" nem lehet a "szubjektum" nélkül beszélni.


Ki a coach?


ImageA másik "varázs fogalom" a 'coach', ami az első három szótári jelentés szerint hintó, kocsi, vasúti kocsi, a negyedik jelentése a magántanító. (Fontosnak tartjuk itt megjegyezni, hogy ez az angol szó a magyar kocsi szóból került át az angolba! /Kócs község nevéből ered./) Ez a fogalom a hazai szóhasználat szerint tanácsadót jelent - aki végül is egyénileg tanít -, hisz különböző vezetői munkakörökben dolgozókat (igazgató, főmérnök, HR vezető stb.) - különösen a kezdőket - folyamatosan tanáccsal látja el, a partner tevékenységének kibontakozását támogatja, segíti az egyedi és az átfogó esetek megoldásában egyaránt.
Természetesen véleményünk szerint lehetne vezetői, humánpolitikai, műszaki tanácsadónak nevezni azt a személyt, aki ezt a tevékenységet végzi. A publikációk, tájékoztatók coach-nak - többnyire - azt a tanácsadót nevezik, aki nem tartozik annak a cégnek az állományába, amelynél a feladatot ellátja, külső cég alkalmazottja, vagy egyéni vállalkozó.
Az egységes fogalomértelmezés érdekében - ami legalább annyira napi gyakorlat, mint szakmai gondolkodás igénye - kísérletet teszünk a tanácsadást végző személy, a coach kifejezés meghatározására is. A tanácsadó, a coach fogalom tartalmi behatárolása, valamint a tevékenységet ellátó személlyel szemben támasztott követelmények meghatározása is szükséges.
A coach, a tanácsadó olyan személy, aki vállalatok, intézmények vezetőinek, vezető munkatársainak hivatásszerűen nyújt támogatást, segítséget tevékenységük önálló irányításához, eredményesebb ellátásához, az optimális döntéshozó képesség kialakításához, vezeti partnerét céljai tudatos megvalósításának útján.Image
A tanácsadónak pszichológiai, vezetés- és tárgyaláselméleti felkészültséggel, ember- és személyiségismerettel, jó kommunikációs képességgel, alapos kérdezés-technikai tudással kell rendelkeznie. Személyiségét jellemezni kell a reális önismeretnek, a gyors helyzet-felismerésnek és reagáló készségnek, az empatikus magatartásnak a partnerrel összefüggésben, intuíciónak (beleélésnek) cselekvés vonatkozásában.

A "tanácsadó" tevékenység tehát elméletileg felkészült (a vállalat, intézmény profiljának megfelelő tájékozottsággal is rendelkező) szakembert igényel, aki mindig adekvát módon képes a "gondozására" bízott személlyel (partnerrel, klienssel) együtt dolgozni. (Szükséges megjegyeznünk, hogy egyes coachinggal kapcsolatos írásokban a partnert, a klienst 'coachee' megjelöléssel illetik. Miért jó bárkinek is, hogy a partner, netán kliens fogalmat angolnak tűnő szóval helyettesítsük!!! A szakmai, a 'tudományos' igény és nem a "reklám" a meghatározó!)

Amennyiben bármely személyeket érintő tevékenységben a tudományosan is megalapozott tényezőket mellőzzük, akkor feltétlen tévútra juthatunk! Ezért veszedelmes a "vakulj magyar" magatartás használata /még ha a nem pontosan használt angol szavakban is jelenik meg/ bármely humánpolitikai vonatkozású tevékenységben. Ki kell emelnünk, hogy eredményes tevékenység csak akkor várható el, ha a "tanácsadó" (a coach) a partnere cégéről is kellő ismerettel bír, esetleg a belső viszonyok hátteréről is tájékozott.

Veszedelmes szemléletet képvisel az, aki konkrét feltételek, jellemzők meghatározása nélkül, általánosságban beszél a tanácsadóról (coach-ról). Az érdemi munkára képes szakembernek magas szintű felkészültséggel, személyiségében pedig megfelelő jegyekkel kell rendelkeznie. Ma jeleznek ugyan e feladatra felkészítést bizonyos képzési vállalkozások, azonban amíg szemléletben és tartalomban nem tisztázott a coach - tanácsadó fogalom, nem lehet a nemzetgazdaságnak is fontos tevékenységre megfelelő szakembereket képezni. Lehet, hogy a mi felfogásunk egyeztetésre szorul, de ütközzenek a nézetek és tisztuljon a tevékenység fogalma, a felkészítés tartalma és ennek ellátására alkalmas személy jellemzőinek köre.

Dr. Poór Ferenc

Forrás: HR-Portál

Kérdése van a cikkhez? Írja meg az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailcímre!

Szeretne díjmentesen konzultálni szakértőinkkel? Érdekli, hogy lehet ezt gyakorlatba ültetni a saját cégében?

Cégtárunk tagjaként erre IS jogosult egész évben! Részletekért kattintson ide →

További cikkeket a témában a "Vezetői túlélőcsomag" rovatunkban olvashat →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Lépéselőny Virtuális Irodaház üzleti közösség, az üzleti partner keresésre alkalmas cégtár, szakmai tudakozó. Legyen a célja új vevő szerzés, értékesítés – a Lépéselőnnyel a bevétel és a haszon nem marad el. A magyar gazdaság szereplői közti üzleti kommunikáció, a gazdasági ismeretek gyakorlati alkalmazásának terepe. Lényeges, gyakorlatban használható információk egy helyen a fő HR és munka témákban: munkaerő, erőforrás fejlesztési, bérszámfejtés, munkaügy, TB. A szakügyintézők, szakmenedzserek, ügyintézők, fejlesztési tanácsadók kincsesbányája, akik a gazdálkodási kar, illetve a menedzsment kézikönyvek elvégzése után gyakorlati ötletek tárházát találják a tréning, állás interjúk, önéletrajz kezelés, munkaerő-felvétel, képzések, coaching, teljesítmény menedzsment témákban.
 

Lépjen kapcsolatba a Virtuális Irodaház Tagjaival - egy kattintással!

Genex Ingatlanfejlesztõ Korl... Genex Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kádár Judit

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Bagatell 33 Távközlési Kere... Bagatell 33 Távközlési Kereskedelmi Kft.
Varga Balázs

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Fõszer Electric Zrt.
Farkas Katalin

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Modul-Vill Kft.
Papp László

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető